Actief kool

Actief kool wordt gebruikt als de vervuiling niet kan worden afgevangen met deeltjesfilters. Het gaat dan bijvoorbeeld om oplosmiddelen, geurmoleculen en hydrocarbons. Door het vervuilde medium langs het actief kool te leiden wordt de vervuiling opgenomen door het kool. Door de open structuur kent het kool een groot vuilbergend vermogen.

Absorptiecapaciteiten voor bepaalde stoffen kunnen worden verbeterd door het actieve kool te behandelen. Als het kool eenmaal verzadigd is, kan het afgevoerd en geregenereerd worden voor hergebruik. Het is zelfs mogelijk om dit door een mobiele regenereer-unit op locatie te realiseren.

Welk probleem wordt opgelost?

Actief kool verwijdert vervuiling die niet door een deeltjesfilter kan worden afgevangen. Wij leveren actief kool dat toegepast wordt voor geur- en stankbestrijding en in de zuivering van vloeistoffen en gassen.

Voordelen

  • Zeer hoge adsorptie
  • Eenvoudige uitwisseling van producten
  • Regenereerbaar on-site
  • Diverse uitvoeringsmogelijkheden
  • Flexibele verpakkingen voor brede inzetbaarheid
  • Mogelijkheid tot zeer grote capaciteiten
  • Verhuur van mobiele systemen

Toepassingsvoorbeelden

  • Afvangen van geur- en stankmoleculen
  • Beschermen van productiemiddelen tegen ongewenste gassen

Materialen

Actief kool wordt geproduceerd uit steenkool, dennenhout of kokosnootbast. Door chemische of thermische bewerking wordt de koolstof “geactiveerd”. Het actief kool wordt geleverd als poeder of pellets in (wateroplosbare) zakken, big bags of in filterelementen.

Technische specificaties

Filterfijnheid: afhankelijk van een groot aantal factoren en de verblijftijd van het vervuilde medium in de kool, kunnen afvangst-percentages van vrijwel 100% worden behaald.