Energiebesparing

In de luchtfiltratie vormen de energiekosten een groot onderdeel van de totale filtratiekosten. De energiekosten worden bepaald door het energieverbruik van de ventilator. Bij een filter met een hoog drukverschil moet de ventilator harder werken om dezelfde hoeveelheid lucht te verplaatsen en dat kost meer energie. Filters met een laag initieel drukverschil zorgen daarom voor lagere energiekosten.

Door middel van de volgende formule kunnen de totale energiekosten berekend worden.

  • q = debiet in m3/s
  • Δp = drukverschil over het filter
  • t = bedrijfstijd
  • η = rendement van ventilator. Standaard tussen 0,6 en 0,7