Olie & gas

Door de jarenlange ervaring in zowel de upstream-, midstream- en downstream olie en gas industrie is EFC de partij bij uitstek om u te adviseren hoe vervuiling kan worden verwijderd.

 

In de upstream leveren wij van oudsher alle filtersystemen en filterelementen die daar gebruikt worden van ieder merk en type. In de downstream geldt hetzelfde en zijn specifieke applicaties als voorbeeld te noemen: filtratie in-, en om turbines en compressoren, gas sweetening, glycol, amines, katalyst bescherming en oplosmiddelenfiltratie.

Chemie

In de chemische industrie is naast filtratie van het product het beschermen van productiemiddelen tegen vervuiling van groot belang. Continuïteit van het proces is cruciaal en de productie moet steeds efficiënter en energiegebruik moet worden verminderd.

Typische applicaties zijn: het op kwaliteit brengen van halffabrikaten, reiniging van koel- en andere hulpvloeistoffen, bescherming van compressoren en turbines. Alle eindproducten , gasvormig of een vloeistof, door ons op specificatie gebracht door het verwijderen van de vervuiling.

Farmacie

In de pharmaceutische industrie moeten onze filters een hoogwaardig, effectief en rendabel resultaat leveren, zonder dat de veiligheid daarbij op enig moment in het geding komt. Om u hierin te ondersteunen, leveren wij kwalitatief hoogwaardig en gevalideerde filters, voor zowel micro- als ultrafiltratie.

Voeding & drank

In de voedsel- en drankindustrie is de veiligheid en traceerbaarheid van het product van cruciaal belang. Wij kunnen u helpen met het volledig foodgrade inrichten van uw proces bij productie, overslag en opslag. Hierbij kunt u denken aan de clarificatie van uw product, het verwijderen van bacteriën, en het verwijderen van ongewenste vervuiling in uw opslangtanks en silo’s.

Semiconductor

Door de hoge eisen en extreme gevoeligheid gerelateerd aan het produceren van micro-electronica, vormen filters een belangrijk onderdeel van uw proces. EFC biedt u de know-how en ervaring voor het oplossen van alle mogelijke problemen bij het filtreren van onder andere CMP slurries, photoresists, chemicaliën.

Stroomopwekking

Vaste-, vloeibare- en opgeloste vervuiling in uw vloeistoffen en gassen kunnen de oorzaak zijn van problemen aan uw assets zoals de boilers, turbines en transformatoren. Veel voorkomende applicaties zijn varnish removal, reverse osmosis, fuel gas reiniging, smeeroliën en het beschermen van uw gearboxes, low NOx burners en injectie nozzles.

Waterbehandeling

Onze filters en systemen zijn uitermate geschikt voor het behandelen van uw (afval)waterstroom. Denk hierbij aan het verwijderen van grove vervuiling als voorbehandeling, het toepassen van membranen om ultra- of microfiltratie te bewerkstelligen, of het toepassen van filters voor reverse osmosis.

Papier en pulp

Het productieniveau in de papier- & pulpindustrie hangt sterk af van de kwaliteit van de diverse vloeistoffen in uw bedrijf. Onze filters zijn bij uitstek geschikt voor het verwijderen van vervuiling uit bleek- of coatingsmiddelen, het beschermen van uw productiemiddelen, of het hergebruik van water.

Afvalverwerking

EFC ondersteunt u over uw gehele proces: Van het leveren van filters voor uw afvalwaterstromen, warmtevoorzieningen en het beschermen van uw turbines, tot het vervangen van de filters voor het afvangen van uw (vlieg)as. Ook voor het leveren van filters voor uw warmtewisselaars of rollend materieel.

Overslag

Bij de op- en overslag van materiaal komt het nodige aan filtratie kijken. Denk hierbij aan het afzuigen (en opvangen) van stuivend materiaal, het op locatie kunnen vullen en ontluchten van tanks en het operationeel houden van al uw rollend materieel. EFC is bij uitstek de geschikte partij om al uw filtratiebehoeften bij onder te brengen.

Top