Als er op 31 oktober 2019 besloten wordt dat de Brexit wordt doorgevoerd, betekent dit dat het Verenigd Koninkrijk de Europese interne markt en de Europese douane-unie verlaat. De Britten krijgen controle terug over de grenzen en dus over welke personen en goederen het land in en uit gaan. De kans is groot dat wij hierdoor te maken krijgen met grenscontroles, douaneprocedures en importtarieven. Dit vertraagt de handel en leidt uiteindelijk tot meer kosten.

 

We spreken van een ‘no deal’ als er geen overeenkomst is. Denk hierbij aan de actuele situatie door bijvoorbeeld het niet akkoord gaan van de Europese Unie met het conceptplan of doordat het Lagerhuis het plan afwijst. Ook dan krijgen we te maken met grenscontroles, douaneprocedures en importtarieven.


Komt er geen overeenkomst dan treden de WTO-regels in werking. De EU en VK zullen proberen de problemen te beperken door ad hoc-overeenkomsten te sluiten. Bijvoorbeeld over het verplaatsen van goederen en personen, invoerrechten, grenscontroles en financiële zaken.

 

Houd er rekening mee dat goederen zo maar tussen de 10 en 30% duurder kunnen worden. Komt er geen akkoord, dan worden alle banden doorgesneden en is het Verenigd Koninkrijk voor EU-importeurs en exporteurs  een derde land. Dit betekent dat wanneer je goederen inkoopt vanuit de VK je dan ook een aangifte ten invoer gaat doen bij de douane en te maken krijgt met invoerrechten.

 

Je kunt na de Brexit geen gebruik meer maken van de intracommunautaire levering of verwerving. Ook de procedures voor BTW zullen veranderen, net als alle andere afspraken voor onderlinge handel binnen de EU, zoals producteisen en etiketteringsvoorschriften.

 

Maar wat betekent dit nu voor de levering van uw filterelementen voor lucht-, gas-, en vloeistoffiltratie?
Wij bereiden ons voor op een onzekere toekomst door de op handen zijnde Brexit. Ook wij weten niets zeker behalve dat we willen voorkomen dat onze klanten zonder filterelementen komen te zitten. Voor ons is en blijft het allerbelangrijkste; het ontzorgen van onze klanten!

 

Daarom hebben wij inmiddels onze voorraden van zowel halffabricaten als eindproducten die mogelijk slechter leverbaar zullen worden drastisch verhoogd. De vraag is nu: zitten uw filterelementen hier ook bij?


Als u dit zeker wilt weten of als u wilt dat wij filterelementen voor u op voorraad houden neem dan direct contact met ons op en vraag naar Colin Barhorst. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat u niet zonder filterelementen komt te zitten.

 

 

 

  filterkaarsen geplisseerd

 

 

 filterelementen

 

zakkenfilters

Top