Actief kool filters voor vloeistoffen

Actief kool wordt gebruikt als de vervuiling niet kan worden afgevangen met deeltjesfilters. Het gaat dan bijvoorbeeld om oplosmiddelen, geurmoleculen en hydrocarbons. Door het vervuilde medium langs het actief kool te leiden wordt de vervuiling opgenomen door het kool. Door de open structuur kent het kool een groot vuilbergend vermogen. Adsorptiecapaciteiten voor bepaalde stoffen kunnen worden verbeterd door het actieve kool te behandelen. Als het kool eenmaal verzadigd is, kan het afgevoerd en geregenereerd worden voor hergebruik. Het is zelfs mogelijk dit door middel van een mobiele regenereer-unit ter plekke te realiseren.


Welk probleem wordt opgelost?

Actief kool verwijdert vervuiling die niet door een deeltjesfilter kan worden afgevangen. Wij leveren actief kool dat gebruikt wordt bij geur- en stankbestrijding en bij de zuivering van vloeistoffen en gassen.

actief kool

Top