In cooperation with our clients we create a healthy work environment (ATEX, Foodgrade among others), with minimal environmental impact. We offer a complete program, that allows us to complete any assignment when it comes to dedusting or the cleaning of exhaust gasses.


EFC voorziet u van zowel filters als advies als het gaat om het behalen van de voor u van toepassingen zijnde eisen voor uitstoot/emissie.

Top